Code Thông số Độ dày
103830 Ø360xH50 3mm
103829 Ø320xH50 3mm
103827 Ø280xH45 3mm
103825 Ø240xH45 3mm
103823 Ø200xH45 3mm