Chân bằng tre dày 1.8mm bình acrylic

KT: 6.75×6.75xH23cm

Dung tích: 7,2L