Kết hợp với mặt bày bằng tấm tre phẳng

Code:BBF14

Bằng tre dày 1.8mm sơn chống sước

Chân 1: 6.7×6.7xH12cm

Chân 2:6.7×6.7xH6cm