Code Thông số ( mm ) Độ dày  
60319 Φ180
60321 Φ200
60323 Φ220
60325 Φ240