Code Thông số ( mm ) Độ dày ( mm )
125803 1/2×65 0.7
125804 1/2×100 0.7