Code Thông số Độ dày
39016 L160
39021 L210
39025 L250
39030 L300