Code Thông số Độ dày
51621 Ø200 xH40 1.0mm
51625 Ø240 xH45 1.0mm
51629 Ø280 xH55 1.0mm
51633 Ø320 xH60 1.0mm
51637 Ø360 xH65 1.0mm
51641 Ø400 xH65 1.0mm