Code Thông số ( mm ) Độ dày Dung tích
60509 Φ75×L340 1.2mm