Code Thông số ( mm ) Dung tích  
63125 H150
63220 H200
63225 H250