Code Thông số ( mm ) Độ dày Dung tích
61308 Φ80×L390 1.2mm 0.12
61310 Φ100×L460 1.2mm 0.25
61312 Φ120×L447 1.2mm 0.50