Code Thông số ( mm ) Độ dày Dung tích
60508 Φ75×L470 1.2mm