Code Thông số ( mm ) Độ dày Dung tích
60507 Φ75×L470 1.2mm