Code Thông số ( mm ) Độ dày ( mm )
P122 1/2 x65 15
P124 1/2×100 15
P126 1/2×150 15