Code Thông số ( mm ) Độ dày ( mm )
P142 1/4 x65 15
P144 1/4×100 15
P146 1/4×150 15