Code Thông số ( mm ) Độ dày  
62903      90x280x110