Code Thông số Độ dày Dung tích
101225 Φ200×H80×0.8 0.8mm 2
101226 Φ250×H90×0.8 0.8mm 4
101227 Φ280×H100×0.8 0.8mm 6
101228 Φ300×H110×0.8 0.8mm 8
101229 Φ320×H120×0.8 0.8mm 10
101230 Φ360×H140×1.0 1.0mm 14
101231 Φ400×H150×1.0 1.0mm 18
101232 Φ450×H170×1.2 1.2mm 27
101233 Φ500×H180×1.2 1.2mm 35