Code Thông số ( mm ) Độ dày Dung tích
60306 Φ65×L335 1.2mm 0.07
60308 Φ80×L335 1.2mm 0.12
60309 Φ90×L445 1.2mm 0.20
60310 Φ100xL445 1.2mm 0.25
60312 Φ120×L490 1.2mm 0.50
60314 Φ140×540 1.2mm 0.75
60316 Φ160×L550 1.2mm 1.00