Code Thông số ( mm ) Độ dày Dung tích
61410 100×L495 1.2mm  
61412 120xL505 1.2mm