Inox 304 dầy 2mm,sơn đen

Chân 1: 8xH11cm

Chân 2: 6.5xH10cm

Chân 3:6.5xH5cm