Code Thông số ( mm ) Độ dày  
60002 L570x70x70 1.2mm 2 puntas
60003 L570x70x70 1.2mm 3 puntas